ZMĚN SVŮJ ŽIVOT

CVIČ JAKO BYS CVIČIL NAPOSLEDY.
VÝZVU PŘIJMI A NIKDY SE NEVZDÁVEJ.
SÁM SOBĚ BUĎ NEJPŘÍSNĚJŠÍM ROZHODČÍM